Ben ik beschermd tegen insolvabiliteit van de koper - renteplichtige?

Ja! De verkoopovereenkomst voorziet enerzijds dat er hypotheek wordt genomen ten voordele van de verkoper zodat deze een bevoorrechte schuldeiser wordt. Anderzijds wordt in de overeenkomst een uitdrukkelijk ontbindingsclausule voorzien zodat bij niet-betaling de woning teruggaat naar de onbetaalde verkoper. Het ontvangen boeket en rente blijven behouden.