Kan ik als koper de naakte eigendom doorverkopen?

Ja. Als houder van het eigendomsrecht kan u steeds uw eigendom verkopen. Wel dienen de aangegane verplichtingen verder gezet te worden door de nieuwe koper zodat de oorspronkelijke verkoper gevrijwaard is in zijn rechten.