Kan ik de woning vroegtijdig verlaten?

Uiteraard. Indien de verkoper zich het vruchtgebruik heeft voorbehouden en dus ervoor koos om in de woning te blijven wonen kan hij ofwel de woning verhuren en hieruit de inkomsten verkrijgen of verzaken aan zijn vruchtgebruik. In dit geval zal een bijkomende rente of een éénmalige premie worden uitbetaald ter compensatie. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Dit gebeurt doorgaans bij middel van een onderhandse akte.