Moet ik belastingen betalen op de ontvangen lijfrente?

U hoeft geen belastingen te betalen op de ontvangen lijfrente indien de renteplichtige een privé persoon (een particulier) is. De rente is slechts de uitbetaling, in schijven, van de verkoopprijs. Indien de koper rechtspersoon is wordt u echter wel belast op de ontvangen rente. Er kan echter worden afgesproken om dit nadeel te compenseren.