Verlies ik een deel van rente bij overlijden van mijn partner?

Neen. Bij overlijden van één van de verkopers zal de maandelijkse rente niet verminderd worden, tenzij anders bedongen in de verkoopovereenkomst. De rente zal dus in zijn geheel verder worden uitbetaald aan de overlevende rentegenieter tot zijn overlijden of verstrijken van de bedongen maximum duurtijd.