Verlies ik mijn sociale rechten en voordelen bij een verkoop op lijfrente?

De verkoop op lijfrente heeft geen invloed op verworven sociale voordelen, premies, enz. Geniet u echter van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) kan de verkoop van een onroerend goed in het algemeen invloed hebben op deze uitkering. Bij een verkoop op lijfrente is de levensverwachting bepalend hierin.