Wat gebeurt er bij overlijden van de koper?

De rechten en verplichtingen van de koper(s) gaan over naar zijn/hun erfgenamen – rechtsopvolgers.

Zij erven dus de tegoeden maar ook de schulden (bvb. De openstaande lijfrente).

Zij zullen dus ook moeten instaan in hun plichten als naakte eigenaar.