Welke kosten blijven ten laste van de verkoper?

De verkoper die zich het vruchtgebruik behoudt moet instaan voor alle onderhoudsherstellingen buiten de grove herstellingen.

Zo moet de vruchtgebruiker de woning schilderen, deuren of vensters herstellen, dak- en vloerherstellingen uitvoeren… Indien de vruchtgebruiker verzuimt om deze herstellingen uit te voeren en deze leiden tot grove herstellingen door zijn nalatigheid, dan zijn deze ook voor zijn rekening. Hij moet met andere woorden het goed “in stand houden”.

De vruchtgebruiker draagt eveneens alle gewone en jaarlijkse lasten zoals de belastingen, premies tot voor verzekeringen met betrekking tot het onroerend goed.

Let wel, over de kostenverdeling en het dragen van de lasten kunnen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker zelf afspraken maken.