Wie betaalt de onroerende voorheffing?

De vruchtgebruiker -hij of zij die het genot heeft van de woning en van de inkomsten die uit deze woning kunnen voortvloeien- moet het belastbaar inkomen van de woning aangeven. De naakte eigenaar wordt niet beschouwd als de fiscale eigenaar van de woning. Men kan echter hier contractueel van afwijken.