Wordt de rente geïndexeerd?

Ja. De lijfrente welke de rentegenieter maandelijks ontvangt wordt eens per jaar aangepast aan de gezondheidsindex.