Kopen op lijfrente

De voordelen van kopen op lijfrente

  • U verwerft een eigendom aan een voordeliger tarief: U financiert enkel de naakte eigendom en realiseert sowieso een mooie meerwaarde. Bij een aankoop in volle eigendom kan u onmiddellijk van de inkomsten genieten.
  • Aankopen op lijfrente kan met een beperkt startkapitaal: Als koper betaalt enkel het boeket en de aankoopkosten op de geschatte waarde in volle eigendom. Nadien bent u enkel gehouden de maandelijkse rente te betalen.
  • Kopen op lijfrente is beleggen met een berekend risico. U kent uw maximale investering.
  • Mogelijkheid om vroeger te verwerven, dus aan een voordeliger tarief.
  • U koopt met de garantie van goed onderhoud! De authentieke akte is de leidraad tijdens de overeenkomst. U heeft bovendien steeds een bezoekrecht.
  • Geen zorgen van beheer. De bewoner is een vaste waarde.

Welke kosten zijn ten laste van wie?

U koopt aan inNaakte eigendomVolle eigendom
Aankoopkosten * KoperKoper
Onroerende voorheffing VerkoperKoper
Onderhoud ** VerkoperKoper
Verbruikskosten VerkoperKoper ***
Grove herstellingen KoperKoper

*Aankoopkosten: De aankoopkosten worden geraamd op de pro fisco – waarde van het onroerend goed. Deze omvatten de registratierechten, het ereloon van de notaris en hypotheekbewaarder, de btw op de erelonen en de kosten van de (ambtshalve en conventionele) hypothecaire inschrijving ten voordele van de verkoper. Het verkooprecht bedraagt in Vlaanderen 12%. U kan onder voorwaarden ook genieten van het verlaagd tarief van 3% indien het de enige eigen woning betreft en dat u deze zelf ook effectief gaat bewonen.


**De verkopers moeten het goed behoorlijk onderhouden en daartoe tijdig de nodige herstellingen laten uitvoeren. De wet voorschrijft dat de verkopers deze herstellingen draagt, behalve de grove herstellingen, zijnde de herstellingen die de wet in artikel 3.154 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek als grove herstellingen omschrijft en de grove vernieuwings- en verbouwingswerken met het oog op de algemene stevigheid en de instandhouding van het gehele gebouw die werkelijk een uitzondering zijn in het bestaan zelf
van de eigendom .

Onder grove herstellingen moet onder andere worden verstaan: de herstellingen die betrekking hebben op de structuur van het goed of van zijn inherente bestanddelen of waarvan de kosten manifest de vruchten van het goed te boven gaan: de herstellingen aan de dragende muren, de gewelven, het dak en de structuur van het gebouw, de installatie of de vernieuwing van centrale verwarming ,… Deze opsomming is niet limitatief. Partijen kunnen contractueel hiervan afwijken, dit is vaak het geval bij mede-eigendom.

*** Tenzij het goed verhuurd is of ter beschikking werd gesteld.