Privacy Policy

A-RESC besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. A-RESC wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden of onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. Aan de gegevens, zoals die in deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van ons van of van onze klanten en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Uit de vermelding van een vraagprijs kunnen geen rechten worden afgeleid, ook al wordt een bod uitgebracht die met de vraagprijs overeenkomt.

Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens aan deze website te onttrekken voor commerciële doeleinden “(screen scraping”) is verboden tenzij andersluidend schriftelijk akkoord.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. A-RESC aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of veiligheid van internetsites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Door het uitbrengen van een bod verklaart de bieder dat hij over alle relevante informatie omtrent het pand beschikt of dat hij deze heeft kunnen raadplegen op het kantoor van de makelaar.